MENU BOOK Alsik Hotel Logo Alsik Hotel Logo

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser for Alsik A/S

 

Disse betingelser gælder alle konkurrencer på sociale medier og digitale platforme for Alsik Hotel & Spa, herunder brands under Alsik Hotel, medmindre andet er angivet i den konkrete konkurrencebeskrivelse.

 

Ombytning af præmier

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre serviceydelser.

Præmien kan ikke videregives til andre uden forudgående og skriftlig accept fra Alsik A/S.

Hvis der i konkurrencen er angivet en frist, hvornår præmien senest skal indfries, bortfalder præmien, hvis tidsfristen ikke overholdes.

Såfremt datoen for en event, der er givet i præmie, ændres, kan dette ikke udløse kompensation.

Såfremt det ikke er muligt for Alsik A/S at levere præmien (f.eks. ved aflysning af koncert/event) – forbeholder Alsik A/S sig retten til at anvise en ny præmie vores valg. Alsiks valg af ny præmie kan ikke bestrides eller udløse kompensation.

 

Deltagerbegrænsning

Ansatte hos Alsik A/S og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencer.

Det samme gælder ansatte hos firmaer/leverandører, der støtter eller sponserer en given konkurrence.

 

Kontakt til vinder

Konkurrencevindere kontaktes som udgangspunkt direkte via besked-/kommentarfunktionen på det pågældende sociale medie. Vinderen skal herefter forsyne Alsik A/S med de nødvendige oplysninger for at præmien kan indløses.

Hvis en vinder ikke reagere på Alsiks henvendelse inden 5 hverdage bortfalder præmien uden kompensation.

Bemærk at det i visse tilfælde, f.eks. hotelophold, kan være nødvendigt at oplyse personfølsomme oplysninger. Afvisning af dette vil medføre bortfald af gevinst uden kompensation.

 

Sådan deltager du:

Betingelser for deltagelse fremgår af konkurrenceteksten. Deltagelse kan kræve en profil hos sociale medier.

Om præmien:

Præmien samt præmieværdi fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook/Instagram.

Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer/ydelser.

Ved gavekort/varer tilknyttet specifikke butikker, gælder butikkens retningslinjer.

 

Behandling af dine data

De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med en konkurrence hos Alsik A/S, vil ikke blive brugt til andre formål, medmindre andet er angivet.

Afgiver du dit svar i en kommentarfunktion på sociale medier, kan du selv vælge at slette din kommentar efter konkurrencen.

Du kan læse hvordan vi behandler personoplysninger på alsik.dk.

 

Hvordan udtrækkes vinderen?

Dato for, hvornår vinderen udtrækkes, fremgår af konkurrencebeskrivelsen.

 

Aflysning

Alsik A/S forbeholder sig retten til, under rimelige omstændigheder, at aflyse en konkurrence uden at pådrage sig nogen form for ansvar.

 

Hvem arrangerer konkurrencen?

Konkurrencerne arrangeres af Alsik A/S, Nørre Havnegade 21-25, DK-6400 Sønderborg, medmindre andet angives i forbindelse med konkurrencen.

Konkurrencerne er ikke sponsoreret, administreret af eller associeret med Facebook eller Instagram.