MENU BOOK Alsik Hotel Logo Alsik Hotel Logo

Medlemsbetingelser

§1. Generelt

Medlemskaber til Alsik Spa kan købes online via Alsik.dk eller ved personlig henvendelse i Spa receptionen indenfor vores åbningstider.

Ved oprettelsen af et medlemskab udfyldes personlige oplysninger, som bliver opbevaret i vores bookingsystem. Dette system er underlagt og opfylder krav fra Datatilsynet i forhold til opbevaring af personlige data.

Er du under 18 år kan du kun købe medlemskab ved personligt fremmøde i Alsik Spa med forældre/værge. Træning hos Alsik Spa forudsætter, at man er 16 år eller derover. Unge under 18, skal være ifølge med én over 18 år.

Alle medlemmer skal personligt registrere sin ankomst i Spa receptionen og have udleveret armbånd til åbning af døre og skab i omklædningsrummene inden de påbegynder deres ophold i Alsik Spa. Armbåndet skal afleveres ved ud tjek hvor der også afregnes for eventuelle køb.

 

§2. Personlige oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab hos Alsik Spa skal du ved indmeldelse oplyse: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato.

Ved første fremmøde tager vi et billede af dig, som opbevares sammen med dine øvrige personoplysninger. Formålet med fotoet er at kunne identificere dig og hermed sikre mod misbrug af medlemskabet.

Hvis der sker ændringer i de personoplysninger, som du har angivet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Alsik Spa. Du er som medlem selv ansvarlig for, at Alsik Spa til enhver tid har dine korrekte personoplysninger, e-mailadresse samt kortoplysninger til betaling.

Ved oprettelsen af et medlemskab hos Alsik Spa accepterer du, ud over disse medlemsbetingelser også vores ordensregler, samt Alsik Spa gældende regler omkring datapolitik. Derudover accepterer du at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.

§2a. Misbrug

Medlemskabet hos Alsik Spa er personligt og må ikke benyttes af andre end dig.

 

§3. Betaling

Ved løbende online kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §7.

Et medlemskab med løbende online kortbetaling er knyttet til dine kontooplysninger. Disse krypteres efter indtastning. Medlemskabet opkræves d. 1. i hver måned. Medlemskabet bliver opkrævet med et gebyr på 5 kr.

§3a. Oprettelsesgebyr

Der opkræves et oprettelsesgebyr på 199,- kr. ved oprettelse af et nyt medlemskab. Dette er også gældende hvis et medlem opsiger medlemskabet i en periode og ønsker at blive medlem igen.

§3b. Løbende betaling

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales forud via online kortbetaling for indeværende måned. Medlemskabet fortsætter herefter automatisk indtil det opsiges.

Opsigelsesvarsling er løbende måned + 1 måned for alle typer medlemskaber, jævnfør §7. Medlemskabet kan ikke opsiges før den valgte bindingsperiode er udløbet.

§3c. Kontant betaling

Ved oprettelse af et medlemskab hvor det fulde beløb for hele perioden betales forud. Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken helt eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 

§4. For sen betaling

Betaler du ikke den løbende ydelse for medlemskabet til den aftalte tid, udsender Alsik Spa et rykkerbrev til dig. Du bliver opkrævet et rykkergebyr på 100,- kr. ved 2. rykker. Ved fortsat manglende betaling overdrages det skyldige beløb til Inkasso, og dit medlemskab vil blive sat i bero indtil vi har modtaget det skyldige beløb.

 

§5. Prisændringer

Du vil blive informeret om eventuelle prisændringer i dit medlemskab via den e-mail du har oplyst jf. §1. Du vil blive orienteret om prisændringerne senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab i henhold til §7.

§5a. Ændring af medlemsbetingelser, rammer og priser

Alsik Spa forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, åbningstider, ordensregler, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor:

Hvor det er nødvendigt for at sikre, at Alsik Spa overholder lovgivningen

Hvor nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør ændringer af medlemsbetingelserne

Ønsker du ikke at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller nye betingelser kan du opsige dit medlemskab i henhold til §7.

 

§6. Bero af medlemskab

Du har mulighed for at sætte medlemskabet i bero 2 gange i året.

Bero kan være i maks. 3 måneder ad gangen og minimum 1 måned. Bero kan kun være i hele måneder ad gangen.

Bero skal varsles skriftligt via mail til alsiknordicspa@alsik-hotel.dk inden den 15. i den foregående måned og er gældende fra den 1. i den kommende måned.

Der opkræves et bero gebyr på 99,- kr. for bero perioden.

Medlemskabet må ikke benyttes under bero perioden.

Det er ikke muligt at sætte kontante medlemskaber i bero.

 

§7. Opsigelse af medlemskaber

Opsigelsen skal altid ske skriftligt til Alsik Spa på mail alsiknordicspa@alsik-hotel.dk. Opsigelsen skal indeholde oplysninger om for- og efternavn, medlemsnummer, samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes.

Din opsigelse er gældende fra den dag Alsik Spa modtager din opsigelse. Hvis der opstår tvivl om hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

Du vil modtage en opsigelsesbekræftelse via mail.

Kontante medlemskaber kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsen på løbende medlemskaber har en skæringsdag den 15. i måneden og skal være modtaget skriftligt inden denne dato.

Eksempel

Det er marts måned og medlemskabet har været aktivt i længere tid end bindingsperioden. Medlem opsiger medlemskabet den 20. marts. Opsigelsesfristen er løbende måned + 1 måned, men skæringsdatoen var den 15. Derfor vil medlemskabet først kunne stoppes og have sidste dag den 30. maj.

§7 a. Opsigelsesfrist

Opsigelsesfristen for løbende medlemskaber, er løbende måned + 1 måned, medmindre andet er anført på medlemskabet ved oprettelse.

Medlemskaber med en bindingsperiode på 1 måned, kan opsiges efter bindingsperioden og har en opsigelsesfrist på løbende måned + 1 måned.

Eksempel

Der oprettes et medlemskab med start den 20. marts. Her er bindingsperioden 1 måned frem, dvs. til og med den 19. april. Ønsker man at stoppe medlemskabet så tidligt som muligt, skal medlemskabet opsiges inden den 15. april. Herefter er medlemskabet aktivt løbende måned + 1 måned. Derfor vil medlemskabet i eksemplet kunne opsiges og tidligst have sidste dag den 30. maj.

Medlemskaber med 6 mdr. binding, er bindende i hele perioden og har efter endt bindingsperiode en opsigelsesfrist på løbende måned + 1 måned.

Eksempel

Der oprettes et medlemskab med start den 20. marts. Her er bindingsperioden 6 måneder frem, dvs. til og med den 19. september. Ønsker man at stoppe medlemskabet så tidligt som muligt, skal medlemskabet opsiges inden den 15. september. Herefter er medlemskabet aktivt løbende måned + 1 måned. Derfor vil medlemskabet i eksemplet kunne opsiges og tidligst have sidste dag den 31. oktober.

 

§8. Personer under 18 år

Er du under 18 år kan du kun købe medlemskab ved personligt fremmøde i Alsik Spa med forældre/værge. Træning og besøg hos Alsik Spa forudsætter, at man er 16 år eller derover. Unge under 18, skal være ifølge med én over 18 år.

 

§9. Ansvar

Al træning, ophold i pools og øvrige faciliteter sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Alsik Spa. Alsik Spa tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

 

§10. Værdigenstande

Alsik Spa anbefaler, at du opbevarer alle værdigenstande i et aflåst skab under træning. Husk at tømme skabet samme dag efter brug. Alsik Spa forbeholder sig retten til at tømme skabene ved lukketid uden yderligere varsel. Alsik Spa bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

 

§11. Ordensregler

Medlemmer og gæster er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende medlemsbetingelser, ordensregler, samt anvisninger givet af Alsik Spa personale. Ved væsentlig misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser og ordensregler er Alsik Spa berettiget til at ophæve medlemskabet øjeblikkeligt uden tilbagebetaling af nogen art.

 

§12. Holdtræning

§12a. Tilmelding og afmelding

Tilmeldingen til holdtræning hos Alsik Spa er bindende, af hensyn til de andre holdgæster, samt eventuelle ventelister. Tilmelding kan ske helt op til holdstart via medlemmers online profil eller ved henvendelse til Spa receptionen.

Afmelding kan udelukkende foregå senest 2 timer inden holdstart via medlemmers online profil eller ved henvendelse til Spa receptionen.

Fremmøder/afmelder du ikke til et tilmeldt hold koster det kr. 49 pr. gang som opkræves automatisk.

§12b. Fremmøde og venteliste på hold

Holdfremmøde skal være registreret senest 5 minutter inden holdstart. Er du ikke fremmødt 5 minutter inden holdstart vil dette betragtes som udeblivelse og der vil automatisk trækkes et gebyr på 49,- kr. for udeblivelse af hold.

Medlemmer som er tilmeldt holdet på ventelisten, vil automatisk få besked hvis der skulle blive en ledig plads på holdet. Ved venteliste til hold, er der indført et sms-system, som udsender en sms hvis man rykker frem på holdet. Hver sms koster 1 kr. men kan afmeldes ved at kontakte Alsik Spa via e-mail.

 

§13. Ledige pladser

Alsik Spa kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter ”først til mølle” princippet.

Vi vil gøre medlemmer opmærksomme på at Alsik Spa kan være fuldt belagt og at der derfor ikke kan garanteres adgang til Alsik Spa. I det tilfælde har personalet ret til at nægte adgang for medlemmer af Alsik Spa. Dette kan ofte være tilfældet i weekender og ferieperioder.

 

§14. Fortrydelsesret

Ved oprettelsen af et medlemskab har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, der ligger udenfor de 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du møde personligt op i Spa receptionen inden for vores åbningstider.

 

§15. Nyhedsbreve og information

Ved oprettelse af dit medlemskab giver du dit samtykke til hvilke typer af information, du ønsker at modtage. Du kan til enhver tid ændre dit samtykke eller trække et samtykke tilbage omkring ønskede informationer. Det kan du gøre ved at henvende dig personligt i Spa receptionen, via e-mail til alsiknordicspa@alsik.dk eller på telefon 7120 3500.

 

 

Ordensregler for Alsik Nordisk Spa og Fitness Club

Vi beder dig om at følge vores ordensregler der skal sikre en optimal oplevelse for alle. Har du spørgsmål til nedenstående regler, står vores personale altid til rådighed.

 

Alle skal tjekke ind og ud

Som medlem skal du tjekke ind og ud i Spa receptionen.

Ved indtjekningen vil du få udleveret et armbånd, som du skal aflevere igen når du tjekker ud samt afregne eventuelle køb.

 

Husk det rette udstyr

Under træning i Alsik Fitness områder skal der anvendes beklædning og sko der er beregnet til indendørs træning.

Det er ikke tilladt at tage sin taske, jakke eller andre ikke-træningsrelaterede ting med i træningslokalerne. Disse ting skal opbevares i skabene i omklædningsrummet.

 

Brug af mobiltelefon

Spaen er en stille zone. Mobiltelefon må benyttes i det omfang, hvor det ikke er til gene for andre gæster. Hvilket betyder at der altid skal benyttes hørertelefoner.

Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefoner ved ophold i bruseområderne, pools, dampbade og saunaer, hvis der er andre gæster i nærheden.

Telefonsamtaler er ikke tilladt i vores Spa faciliteter. Der kan tales kort og afdæmpet i Alsik Fitness, samt i Spa Receptionen.

Det er ikke tilladt at filme eller tage billeder i Spa eller Fitness områderne, hvis der er risiko for at andre gæster kan blive filmet/fotograferet.

Det er ikke tilladt at tage billeder/video til kommerciel brug uden forudgående aftale med Alsik Spa.

 

Rygning i Alsik Spa

Spaområdet er røgfrit – både inden- og udendørs. Der findes et rygeområde udenfor hovedindgangen.

 

Børn i Alsik Fitness

Alderskravet til at benytte Alsik Fitness er +18 år, eller +16 i følgeskab med en voksen.

I henhold til vores medlemsbetingelser, kan personer under 18 år ikke tegne et medlemskab hos Alsik Spa og Fitness.

 

Generelle anvisninger

Medlemmerne skal rette sig efter de øvrige opslag som findes i Alsik Spa, samt følge anvisninger fra personalet.

 

Nødudgange

Nødudgangene må ikke spærres og må kun benyttes ved nødstilfælde.

 

Ophold i Alsik Spa Pool område

Inden ophold i Alsik Spa Pool og Nordisk Spa områder, skal alle gæster vaske krop og hår uden badetøj.

Under ophold i Alsik Spa Pool område og Nordisk Spa skal gæster være iført badetøj i godkendt badetøjs materiale.

 

Saunaregler

Alle gæster skal benytte håndklæde eller badekåbe som underlag i saunarum.

Det er ikke tilladt for gæster at påføre vand, is olier, eller andet på saunaovne – dette er forbeholdt vores ansatte sauna gusmestre.

 

Ophold i Spa Café

Under ophold i Alsik Spa Café skal gæster være iført badekåbe og slippers.

 

Åbningstider

Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder at Alsik Spa skal være forladt ved lukketid.

Bemærk, at der senest er adgang til Alsik Spa en time før lukketid.

Alle faciliteter i Spaen lukker kl. 20.45, så man har 15 min. til at klæde om.

 

Åbningstider for vores medlemmer er som følger:

Mandag til fredag, samt søndag kl. 07.00-21.00

Lørdag kl. 07.00-15.00